Gjensyn med andre verdenskrig: Rolf HobsonFoto: Privat/Krigsseilerregisteret

Gjensyn med andre verdenskrig: Rolf Hobson

bookmark

torsdag 13. februar 2020, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Wergeland

Arrangør: HL-senteret og Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Inngang: Gratis

Høstens foredragsserie om andre verdenskrig fortsetter!

Årets første forelesning holdes av professor Rolf Hobson fra Institutt for forsvarsstudier ved University of Leeds.

Tema: Krig i paktens tegn: Norden og det tysk-sovjetiske samarbeidet: 1939–1941.

Den strategiske utviklingen i Norden fram mot krigsutbruddet i 1939 kjennetegnes av at regionen blir en faktor i stormaktenes diplomatiske, strategiske, og økonomiske kalkyler. Rolf Hobson vil ta for seg hvordan stormaktspolitikken overfor de nordiske statene endret seg som følge av ikke-angrepspakten mellom Sovjetunionen og Tyskland av 23. august 1939 og hvordan deres langsiktige strategiske målsettinger ble påvirket av dette samarbeidet.

Kommentarer ved professor Sven Holtsmark, Institutt for forsvarsstudier og Gunnar D. Hatlehol, Institutt for forsvarsstudier, begge UiO.

Møteledere er Guri Hjeltnes ved HL-senteret og Tom Kristiansen ved Universitetet i Tromsø.

I 2020 markeres et stort 75 års frigjøringsjubileum, ved andre verdenskrigs slutt. HL-senteret og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, inviterer til en åpen forelesningsserie for å belyse det som skjedde og hvorfor, med blikk på vår egen tid. Hva betydde katastrofen for oss i dag? Serien er støttet av Eckbos Legat.