Gjensyn med tidligere liv 1

Gjensyn med tidligere liv

bookmark

To forfattere om sitt forrige liv

lørdag 24. september 2022, kl. 11:00 til kl. 15:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Karmahoroskop Roar Krogshus

Inngang: 200 ,-

Om troen på reinkarnasjon i Europa

Et stort europeisk forskningssamarbeid, The European Values Study, om Europas befolkning sine holdninger til verdier, ble gjort i 2017. Den baserer seg på intervjuer med rundt 70 000 personer i 47 europeiske land. Noen av spørsmålene dreide seg om troen på et liv etter døden, og gjenfødelse/reinkarnasjon.

Til tross for den katolske og protestantiske kirkes avvisning av fenomenet reinkarnasjon, viser undersøkelsen at omtrent 25 % av Øst- og Vest-Europas voksne befolkning tror at vi blir født på ny. Det betyr at nærmere 200 millioner mennesker i Europa trodde i 2017 at de lever flere liv.

Unni Helen Sørnes: Jeg var Sophie Scholl – Død 1943. Gjenfødt 1945. Eufemia forlag

Hun er blant annet utdannet regresjonsterapeut, og som en del av studiet måtte elevene selv erfare regresjoner. Regresjonsterapi tar utgangspunkt i glemte opplevelser som ligger lagret i underbevissthet og kroppen. Slike opplevelser kan stamme fra barndommen eller tiden før fødselen, eller det som kan oppleves som tidligere liv.

En av hennes første regresjoner brakte henne spontant tilbake til en tilværelse under annen verdenskrig i Tyskland.

I foredraget forteller hun om opplevelsen og tilfeldighetene som førte henne til den kjente motstandsgruppen Die weisse Rose med seg selv som medlemmet Sophia Magdalena Scholl.

Opplevelsen brakte henne tilbake til Tyskland, stedet der Sophie bodde, og der hun ble arrestert og henrettet pga motstandsaktivitet mot krigen.

Roar Krogshus: Mysteriet livet og karma.  På sporet av et mulig tidligere liv som Roald Amundsen. Kolofon forlag

Han er utdannet siviløkonom og astrolog og har vært aktiv i næringslivet til pensjonsalderen. På fritiden har han tolket tidligere liv og karma for flere tusen personer via sin hjemmeside karmahoroskop.no, på alternativmesser og seminarer i inn- og utland.

Et par sterke opplevelser for mer enn 20 år tilbake satte han på sporet av eget tidligere liv som har mye til felles med Amundsens. I foredraget avslører han hva som skjedde og den frykten han har levd med etter den innsikten han fikk.

Internasjonal forskning viser at reinkarnasjon forekommer, og at man beholder mye av den samme personligheten inn i sitt neste liv. For å vise mulig sammenheng med polfarerens liv vil han sammenligne sitt liv og personlighet med Amundsens.

Et sjeldent og ærlig foredrag om et av livets mysterier som tyder på at vi blir født på ny for å erfare karma, altså konsekvensene av tidligere liv.