Glemt filosofi: Moderata FonteIll: Ada Wikdahl

Glemt filosofi: Anne Conway

bookmark

fredag 28. september 2018, kl. 18:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Norsk filosofisk tidsskrift og Salongen - nettidsskrift for filosofi og idéhistorie

Inngang: Gratis

Denne høsten inviterer Norsk filosofisk tidsskrift og Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie til foredragsrekken «Glemt filosofi: Introduksjoner til kvinnelige pionerer i filosofihistorien». Samarbeidet skjer i forlengelse av Norsk filosofisk tidsskrifts ferske temanummer om «filosofihistoriens glemte kvinnelige pionerer» og Salongens satsning på oversettelser av glemte kvinnelige tenkere de siste to årene. Målet er å løfte frem et utvalg av disse tenkerne og formidle deres arbeider slik de fortjener: som rettmessige bidragsytere i filosofihistorien.

Foredraget er det tredje i foredragsrekken, og holdes av Hege Dypedokk Johnsen.

 

Sammendrag:

Hvem var Anne Conway (1631–79), og hva har hun betydd for filosofihistorien? Conway’s Principles of the Most Ancient and Modern Philosophy er et usedvanlig filosofihistorisk interessant verk. For det første byr det på en svært original substansteori. For det andre er Principles usedvanlig fordi det er blant filosofihistoriens første publiserte verker på engelsk skrevet av en kvinne. For det tredje gir verket et særegent innblikk i datidens filosofiske diskurs: hun avviser Descartes’ dualisme, understreker at hennes filosofi er ikke panteistisk og substansmonistisk som Spinozas, ei heller mekanistisk som Hobbes’, og syntetiserer ulike filosofiske og spirituelle retninger fra sin samtid. Hennes filosofi sammenlignes ofte med Leibniz’. Hvor like er deres begreper om monader, og hvor sannsynlig er det at Leibniz’ teori er inspirert av Conways?

Hege Dypedokk Johnsen har en PhD i filosofi fra Stockholms Universitet, og er gjesteforsker ved Sun Yat-sen University.