Glemt filosofi: Moderata FonteIll: Ada Wikdahl

Glemt filosofi: Hypatia av Alexandria

bookmark

fredag 14. september 2018, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Norsk filosofisk tidsskrift og Salongen - nettidsskrift for filosofi og idéhistorie

Inngang: Gratis

Denne høsten inviterer Norsk filosofisk tidsskrift og Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie til foredragsrekken «Glemt filosofi: Introduksjoner til kvinnelige pionerer i filosofihistorien». Samarbeidet skjer i forlengelse av Norsk filosofisk tidsskrifts ferske temanummer om «filosofihistoriens glemte kvinnelige pionerer» og Salongens satsning på oversettelser av glemte kvinnelige tenkere de siste to årene. Målet er å løfte frem et utvalg av disse tenkerne og formidle deres arbeider slik de fortjener: som rettmessige bidragsytere i filosofihistorien.

Foredraget er det første i foredragsrekken, og holdes av Kristin Sampson.

 

Sammendrag:

Hypatia av Alexandria er en av de mest berømte skikkelsene fra antikken. Dette gjør det desto mer forbløffende at så lite er kjent hva gjelder den filosofiske tenkningen hennes. Foredraget tar for seg forholdet mellom legendenes kjente og filosofiens glemte Hypatia, og reiser spørsmål om hvorvidt, og i så fall hva, ved den filosofiske tenkningen hennes det er mulig å hente frem fra glemselen. For å kaste lys over dette spørsmålet kan det også være nyttig å ta i betraktning de legendariske og berømte sidene ved Hypatia. Det å se på den kjente og den glemte Hypatia på denne måten, reiser også et spørsmål omkring forholdet mellom disse to sidene. På hvilke måter påvirker den vidgjetne Hypatia glemselen av den mer neglisjerte? Er Hypatia glemt også gjennom sin egen berømmelse?

Kristin Sampson, dr. art., er førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudium ved Universitetet i Bergen. Hun arbeider hovedsakelig med antikk gresk filosofi og feministisk tenkning. Hennes seneste publikasjoner tar for seg blant annet Platons Apologien og Protagoras.