Glemt filosofi: Moderata FonteIll: Ada Wikdahl

Glemt filosofi: Moderata Fonte

bookmark

fredag 21. september 2018, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Norsk filosofisk tidsskrift og Salongen - nettidsskrift for filosofi og idéhistorie

Inngang: Gratis

Denne høsten inviterer Norsk filosofisk tidsskrift og Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie til foredragsrekken «Glemt filosofi: Introduksjoner til kvinnelige pionerer i filosofihistorien». Samarbeidet skjer i forlengelse av Norsk filosofisk tidsskrifts ferske temanummer om «filosofihistoriens glemte kvinnelige pionerer» og Salongens satsning på oversettelser av glemte kvinnelige tenkere de siste to årene. Målet er å løfte frem et utvalg av disse tenkerne og formidle deres arbeider slik de fortjener: som rettmessige bidragsytere i filosofihistorien.

Foredraget er det andre i foredragsrekken, og holdes av Unn Falkeid.

 

Sammendrag:

Det har i de siste årene vært en kraftig økende interesse for de mange kvinnelige filosofene og forfatterne i det tidligmoderne Europa. En av de mest interessante stemmene tilhører den italienske forfatteren Moderata Fonte. I år 1600 publiseres dialogen Il merito delle donne («Kvinners verd»), som består av en fiktiv samtale mellom syv kvinner i Venezia. Ikke bare er det en usedvanlig rik og vakker tekst, med temaer som spenner seg fra litteratur og kunst til sentrale naturvitenskapelige spørsmål. Det virkelig nye med Fonte er det store samfunnsengasjementet hennes. Fontes sosiale blikk er spesifikt og griper direkte inn i den venetianske hverdagen hun levde i. Samtidig oppfordrer hun til handling. Falkeids foredrag vil handle om hvordan Fonte la grunnen for en ny type feminisme som kom til å bli avgjørende for senere århundres kvinnekamp.

Unn Falkeid er professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo. Hun har utgitt bøker og en rekke vitenskapelige artikler om temaer fra tidligmoderne europeisk kunnskapshistorie. Blant hennes senere publikasjoner er monografien The Avignon Papacy Contested. An Intellectual History from Dante to Catherine of Siena (Harvard University Press, 2017), og de to antologiene The Cambridge Companion to Petrarch (Cambridge University Press, 2015) og Rethinking Gaspara Stampa in the Canon of Renaissance Poetry (Ashgate, 2015). Falkeid er for tiden prsojektleder for det internasjonale forskningsprosjektet The Legacy of Birgitta of Sweden. Women, Politics, and Reform in Renaissance Italy, finansiert av Norges forskningsråd (2018–2021).