Glemt filosofi: Moderata FonteIll: Ada Wikdahl

Glemt filosofi: Rabia al-Adawiyya

bookmark

fredag 2. november 2018, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Salongen - nettidsskrift for filosofi og idéhistorie og Norsk filosofisk tidsskrift

Inngang: Gratis

Denne høsten inviterer Norsk filosofisk tidsskrift og Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie til foredragsrekken «Glemt filosofi: Introduksjoner til kvinnelige pionerer i filosofihistorien». Samarbeidet skjer i forlengelse av Norsk filosofisk tidsskrifts ferske temanummer om «filosofihistoriens glemte kvinnelige pionerer» og Salongens satsning på oversettelser av glemte kvinnelige tenkere de siste to årene. Målet er å løfte frem et utvalg av disse tenkerne og formidle deres arbeider slik de fortjener: som rettmessige bidragsytere i filosofihistorien.

Foredraget er det femte og siste i foredragsrekken, og holdes av Amund Bjorsnes.

 

Sammendrag:

Rabia al-Adawiyya (d. 801 e.Kr.) fra Basra i Irak er en av svært få kvinnestemmer i den islamske tradisjonen. Historiene om henne er mer legendariske enn historiske, og hennes overleverte aforismer og bønner er i mange tilfeller apokryfe. Men Rabia er en tydelig skikkelse i islamsk sufilitteratur. Hun var en ren mystiker som dyrket oppløsningen av selvet og ren innsikt i Guds vesen. Få har uttrykt den troendes dilemma i klarere ord en henne: «Herre! Hvis jeg tilber deg av frykt for helvetet, la meg brenne der! Hvis jeg tilber deg i håp om paradiset, la meg aldri komme dit!»

Amund Bjorsnes er en norsk filolog med utdanning i både klassisk og orientalsk filologi (særlig gresk, latin, arabisk, hebraisk, persisk og tyrkisk) fra Trondheim, Oslo, Paris, Damaskus, Kairo og Konstantinopel. MA Oslo 2007, PhD-stipendiat ved UiO 2009–2013. Bjorsnes er forskningsleder i Norsk filologisk institutt (PHI – www.philology.no) og arbeider særlig med det arabiske språkets tidligste historie og klassisk arabisk litteratur.