Global krise

bookmark

Nytt nummer av Agora om globalisering

onsdag 4. januar 2017, kl. 18:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Tidsskriftet Agora

Inngang: Gratis

Kapitalismen er i sin mest alvorlige krise siden andre verdenskrig. Dette nummeret av Agora diskuterer krisa og dens konsekvenser for staten,
demokratiet og Vestens hegemoni. Med Arne Johan Vetlesen, Ingrid Kvangraven og Stein S. Eriksen.