Global Megatrends in a Multipolar World

bookmark

MØTESERIE OM MAKTFORSKYVNINGER I VERDEN

tirsdag 19. oktober 2010, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Polyteknisk forening

Inngang: Gratis

Tredje møte i serien "Globale megatrender i en multipolar verden".

Hvilke konsekvenser får de globale økonomiske og politiske maktforskyvningene for Norge? Hvordan bør Norge møte disse utfordringene? Vil en videreføring av vår tilknytningsform til EU være hensiktsmessig?

Innledere: Fredrik Seiersted (jusprofessor og leder for det regjeringsoppnevnte EØS-utvalget, stortingsrepresentantene), Anette Trettebergstuen (Arbeiderpartiet), Per-Kristian Foss (Høyre) og Liv Monica Stubholt (tidligere statssekretær i UD og OED for Senterpartiet, nå direktør i Aker Clean Carbon).

Møteleder: Jon Hippe, daglig leder FAFO.

Samarbeid med Fritt Ord.

For påmelding og fullt program, gå til: http://www.polyteknisk.no/Moeter/Globale-megatrender-i-en-multipolar-verden.-NORSK-FOKUS