Grenser for inkludering?Foto: Colourbox.com

Grenser for inkludering?

bookmark

Funksjonshemning, kronisk sykdom og velferdsstaten i rettighetspolitikkens tid

onsdag 15. juni 2022, kl. 09:00 til kl. 11:35

Sal: Wergeland

Arrangør: Forskningsprosjektet The Politics of Disability Identity, UiO

Inngang: Gratis - Påmelding

Norge fremstiller seg gjerne som verdens ledende velferdsstat – men er det dermed sagt at norske funksjonshemmede og kronisk syke har gode livsbetingelser? I skrivende stund skal regjeringen ta stilling til om FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter, CRPD, skal inkorporeres i norsk lovverk. Er rettighetsfesting svaret på utfordringene? Hvilke politiske valg står vi overfor?

Forskningsprosjektet “The Politics of Disability Identity” (PolDis) inviterer til åpent halvdagsseminar med panelsamtale for deltakere fra akademia, forvaltning, næringsliv og sivilsamfunn som har interesse for funksjonshemning, inkludering, arbeidsliv og samfunnsdeltakelse. Seminaret vil legge frem flere perspektiver på disse problemstillingene, drøfte hvilke kunnskapsbehov som må dekkes, og invitere til debatt. Konferansier er Liv Gulbrandsen.

Panelet ledes av professor Inger-Marie Lid (VID), og består av:

  • Statssekretær Nancy Herz, Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • Lilly Ann Elvestad, Generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
  • Sunniva Ørstavik, Tidligere Likestillings- og diskrimineringsombud
  • Nils August Andresen, ansvarlig redaktør i tidsskriftet Minerva
  • Professor Jan Grue, prosjektleder for PolDis

 

For påmelding og fullstendig program, følg lenken til arrangementets nettside.