Grenser i Oslo

bookmark

Mot en mer segregert by?

tirsdag 27. september 2016, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Forskningsrådet

Inngang: Gratis

Hvilken rolle spiller nabolagene i bydelene for livene til Oslos innbyggere? Hvilken betydning har bosted for muligheter for arbeid, utdanning, helse, bolig og familie? Hva har bidratt til segregering? Per Gunnar Røe, Gunn Birkeland og Viggo Nordvik diskuterer.

Frokost serveres fra kl 8.30.

Mer om arrangementet finner du her.