Grenser og migrasjonBarbed Wire Fence - Illustrasjonsfoto: pixabay.com

Grenser og migrasjon

bookmark

torsdag 22. august 2019, kl. 15:00 til kl. 17:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, UiO

Inngang: Gratis med påmelding

Ikke siden andre verdenskrig har flere mennesker vært på vandring og på flukt – over landegrenser eller innenfor eget land. Folk som flytter eller flykter møter på mange ulike former for grenser – grenser som regulerer tilgang til nasjonalstater, til rettigheter og tjenester, til arbeid og til helsehjelp. I dette seminaret undersøker vi de mange måtene som grenser manifesteres i migrasjonsprosesser i dag.

Grenser pleide tidligere å stå for et skarpt skille mellom oss og dem, mellom innside og utside, et tilsynelatende enkelt verktøy for avgrensning og eksklusjon som ofte ble forbundet med landegrenser. Med nye migrasjonsmønstre har grenser både blitt endret og forflyttet – ikke bare fra de geografiske ytterkantene av en rekke nasjonalstater til deres vidstrakte utsider – men også til mange ulike situasjoner på deres innsider. Møter med disse mange ulike formene for grenser har store konsekvenser for menneskers liv og helse.

I dette arrangementet retter vi oppmerksomhet mot nettopp helseaspekter ved ulike former for grensedragning, og diskuterer hvordan mennesker på flukt og på reise møter ulike former for grenser.

Fire forskere fra ulike regionale felt presenterer eksempler på migranters møter med grenser, med fokus på helseproblematikk.
Seth M. Holmes – UC Berkeley, USA. Lege og medisinsk antropolog. Forfatter av Fresh Fruit, Broken Bodies (2013), om mexicanske gårdsarbeidere i USA.
Marry-Anne Karlsen – Universitet i Bergen. Sosialantropolog og Postdoktor ved Senter for Kvinne og kjønnsforskning. Disputerte i 2015 med avhandlingen Precarious Inclusion: irregular migration, practices of care, and state bordering in Norway.
Jakub Stachowski – NTNU. Sosiolog og stipendiat ved prosjektet Global Labor in Rural Societies ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Stachowskis avhandling handler om polske arbeidsinnvandrere til fiskenæringen i Norge.
Vilde F. Thorbjørnsen – Universitetet i Oslo. Sosialantropolog og stipendiat ved Institutt for helse og samfunn. Thorbjørnsens avhandling handler om arbeid og helse blant migranter i den mest usikre delen av byøkonomien i Oslo.

Korte presentasjoner med påfølgende samtale mellom deltakerne og salen.

Presentasjonene og samtalen vil foregå på engelsk.

Påmelding på e-post til Heidi Fjeld (heidi.fjeld[at]ub.uio.no)