GRI-retningslinjene i norsk utgave

bookmark

Lanseringsseminar

fredag 8. februar 2013, kl. 08:30

Sal: Nedjma

Arrangør: CSR Norge

Inngang: Gratis

Global Reporting Initiative (GRI)-retningslinjene er endelig tilgjengelig på norsk. Med støtte fra Finansmarkedsfondet og viktig innsats fra DNB, Cermaq og Vipe, har CSR Norge oversatt standarden og kvalitetssikret den norske utgaven. Nå inviterer vi våre medlemmer og alle interesserte til gratis lanseringsseminar på Litteraturhuset. GRI er en internasjonalt anerkjent standard for rapportering om samfunnsansvar. Den norske regjeringen oppfordrer bedrifter til å ta i bruk GRI-retningslinjene for å kommunisere til omverdenen om hvordan de jobber med CSR. Dessuten vil den reviderte regnskapsloven som nå er til behandling i Stortingets finanskomité, kreve at store foretak rapporterer årlig om hvordan de ivaretar sitt samfunnsansvar ved å bruke målbare indikatorer, for eksempel de som er utviklet av GRI. Et felles og tydelig begrepsapparat på norsk vil gjøre denne viktige jobben enklere for bedriftene.

Program:
08:30 – 09:00 Frokost- og kaffeservering

09:00 – 09:10 Velkommen, ved Karsten Gjefle, daglig leder i CSR Norge

09:10 – 09:20 Rapportering: nyttig og viktig, ved Are-Jostein Norheim, fagdirektør for samfunnsansvar, Utenriksdepartementet

09:20 – 10:10 Presentasjon av den norske utgaven av GRI og planlagte kurs, ved Cornelia Moseid, rådgiver, CSR Norge/Enteleki

10:10– 10:40 Cermaq: Samfunnsansvarsrapportering – fra nybegynner til vinner av Farmandprisen, ved Kristin Hurum, bærekraftskoordinator i Cermaq

10:40 – 11:00 Kaffepause og mingling

11:00 – 11:30 Utvikling av samfunnsansvar i DNB, ved Vibeke Tegneby, rådgiver for samfunnsansvar i DNB

11:30 – 11:50 Rapportering – bakoverskuende eller fremoverlent?, ved Jørgen Hansson, rådgiver for etikk og samfunnsansvar i Vipe

11:50 – 12:00 Oppsummering og avslutning

Påmelding: katja@csrnorge.no
Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med Katja Khardikova, tlf: 986 75 320

Velkommen!