Grønn politikk i Australia

Grønn politikk i Australia

bookmark

Foredrag

mandag 26. november 2018, kl. 20:00 til kl. 21:30

Sal: Skram

Arrangør: Klimarealistene

Inngang: Gratis

Forfatteren av Skeptikerens håndbok, Joanne Nova, holder fordrag om hvordan et godt fungerende el-nett ble ødelagt, i tre enkle trinn.

Australia har flere energiressurser pr. innbygger enn noe annet land på jorda. Allikevel er prisen på elektrisitet blant de høyeste. Finn ut hvordan det «grønne skiftet» fører til utkoplinger, dieselgeneratorer overalt og tredobling av strømprisen på fem år.

Foredraget er på engelsk.