Automatisk kladd 18Foto: Are Kvistad, Sjømat Norge.

Grønn vekst i blå næring?

bookmark

Innovasjon og bærekraft i norsk oppdrett

mandag 21. oktober 2019, kl. 11:30 til kl. 13:30

Sal: Nedjma

Arrangør: Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

Inngang: Gratis med påmelding

Fridtjof Nansens Institutt (FNI) inviterer til rapportlansering og lunsjdebatt om innovasjon, bærekraft og veien videre for norsk oppdrettsnæring.

Miljø- og arealutfordringer tvinger norsk oppdrettsbransje til å tenke nytt. Med stadig tøffere lusereguleringer og krav til innovasjon, har myndighetene gitt klar beskjed: Vil bransjen ha vekst, må miljøutfordringene først løses. De siste årene har bransjen derfor igangsatt en rekke innovasjonsprosjekter, ikke minst gjennom de såkalte utviklingskonsesjonene – en subsidieordning som skal bidra til ny teknologi og mer bærekraftig produksjon. Flere selskaper retter nå blikket mot nye løsninger, blant annet mot større, lukkede anlegg og «havfarmer» lenger til havs.

Etter tiår med vekst, lokal forankring og åpne merder langs kysten, spør vi: Står norsk oppdrettsnæring overfor et paradigmeskifte? Vil ny teknologi bidra til å løse bransjens miljøutfordringer, eller handler innovasjonsprosjektene først og fremst om vekst? Hvilke strukturendringer står norsk oppdrett overfor – og hvem vinner og taper på utviklingen?

Lunsj serveres fra kl 11.30, programmet starter kl.12.00.

Program:
12:00. Introduksjon.
12:05. Rapportlansering: «Grønn vekst i blå næring? Miljørettet innovasjon i norsk oppdrettsbransje». v/ seniorforsker Irja Vormedal, FNI.
12:30. Paneldebatt. Grønt skifte i norsk oppdrett: Treffer politikken som den skal? Hvordan fungerer egentlig utviklingskonsesjonene?

Medvirkende: Fiskeridirektoratet, Selmer, Hauge Aqua AS, Sjømatbedriftene, WWF, Fridtjof Nansens Institutt, m.fl.