Grunnlovsmakt surret bort?

bookmark

Gjelder dens maktprinsipper i dag?

tirsdag 3. desember 2013, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Forskningsrådet

Inngang: Gratis

Gjelder Grunnlovens maktprinsipper i dagens norske politiske system? Eller er folkesuvereniteten gitt bort til elitene i Brussel? Og hvordan er makten fordelt? Har juristene mer makt enn politikerne?

Det kommer stadig saker til Stortinget der Norge avstår sin suverenitet til EU. Det ferskeste eksemplet er at regjeringen vil inn ta et direktiv om barnemedisin i norsk lov, noe som betyr at ESA får bøtleggingskompetanse i Norge. Er dette et eksempel på suverenitetsavståelse som burde ha vært vedtatt med 3/4s flertall?

Forskningsrådet inviterer til konfrontasjonsmøte der juristene Eirik Holmøyvik og Ola Mestad utfordrer Sveinung Rotevatn (V) og andre politikere til debatt.

Møteleder: Aslak Bonde

Møtet er åpent for alle interesserte og det er ingen påmelding.

Møtet er det tredje i en serie konfrontasjonsmøter om Grunnloven som Forskningsrådet arrangerer i høst. Serien tar opp sentrale spørsmål om Grunnlovens tilblivelse, historie og aktualitet det står strid om blant forskere, fagfolk og politikere.

Forskningsrådets komité for grunnlovsjubileet ønsker velkommen til engasjerende debatt!