Gruppe og samfunn 2

Gruppe og samfunn

bookmark

En utforskende samtale i storgruppe

torsdag 10. oktober 2019, kl. 17:30 til kl. 21:00

Sal: Skram

Arrangør: Institutt for gruppeanalyse og NGPF

Inngang: Påmelding

Priser: To dagers seminar, inkl. middag 1600,-

Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi gir opplæring i gruppepsykoterapi/gruppeanalyse for helsearbeidere. Norsk gruppepsykoterapeutisk forening tilbyr en faglig og sosial møteplass for fagfolk og jobber for å fremme gruppeterapiens vilkår i Norge. Vi i IGA og NGPF ønsker også å være tydelige som samfunnsaktører. Med seminaret «Gruppe og samfunn» håper vi å nå et litt videre publikum, å få i tale også behandlere fra andre terapiretninger, fagfolk fra tilgrensende disipliner (samfunnsvitenskap og humaniora) og andre spesielt interesserte med kjennskap til seminarets idé.

Det årlige høstseminaret på Litteraturhuset legges opp i tråd med «gruppeanalysens metode»: deltakerne inviteres til å sette seg ned sammen, delta i en «storgruppe» (60-80 deltakere) der en spontan frittflytende samtale har som formål å undersøke forholdet mellom individ, gruppe og samfunn. I storgruppeformatet legger vi til rette for umiddelbare og dynamiske menneskelige møter mellom likeverdige parter. På sitt beste kan gruppesamtalene bidra til virkelighetsmagi, der summen av det vi alle bidrar med i et forpliktende fellesskap, er mye større og noe annet enn det vi kan få til alene. Storgruppen kan derigjennom også bidra til økt forståelse av viktige samfunnsprosesser.

På seminaret får vi også innspill «utenfra» – i form av to foredrag / innlegg som kan bidra med nye synsvinkler og alternativ forståelse av relevante generelle og tids- og samfunnsaktuelle spørsmål.

Varighet: fra kl. 17.30 torsdag 10.oktober, og kl. 15.00 fredag 11. oktober.

Pris: Kr. 1.600,-. Prisen inkluderer enkel middag (fra kl. 20) torsdag kveld, lunsj fredag, kaffe og alkoholfri drikke. Fint om faglig tilknytning, samt evt. tidligere erfaring med gruppeprosesser oppgis i påmeldingen som sendes til: gruppeogsamfunn@iga.no