Gruppe og samfunn 1

Gruppe og samfunn

bookmark

En utforskende samtale i storgruppe

torsdag 11. oktober 2018, kl. 18:00 til fredag 12. oktober 2018, kl. 15:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Institutt for gruppeanalyse og Norsk gruppepsykoterapeutisk forening

Inngang: 1500,- Kr. 1.500,-. Prisen inkluderer festmiddag (fra kl. 20) torsdag kveld, lunsj fredag, kaffe og alkoholfri drikke.

Storgruppeformatet – slik det er utviklet innen gruppeanalysen – kan på sitt beste bidra til en økt forståelse av viktige samfunnsprosesser. Vi inviterer til en utforskende samtale, med innspill i foredragsform fra samfunnsvitenskap og humaniora.

Går over to dager: 11. oktober (18.00-20.00) og 12. oktober (9.00-15.00). Se nettsidene for påmelding og utfyllende informasjon. Faglig tilknytning, samt evt. tidligere erfaring med gruppeprosesser bes oppgitt ved påmelding.

Gruppeanalysen ser individet i en historisk sammenheng og som forankret i samfunnet, og kan beskrives som en kunnskapssøkende praksis med grupper som utgangspunkt. Det er i møtet med andre at vår virkelighetsoppfatning skapes, bekreftes og forandres. Midlet til innsikt og forandring er den frie diskusjon i gruppen og samspillet mellom gruppens medlemmer. Vi vil invitere til et seminar i form av en fruktbar og utforskende samtale mellom gruppeanalytikere, andre terapeuter og  andre interesserte fra tilgrensende disipliner om forholdet mellom individ, gruppe og samfunn. Historikeren Harari skriver i Sapiens at fortellingene er nødvendige for artens overlevelse. Historiene vi forteller om virkeligheten kan bidra til økt gjensidig tillit, men også tilsløre. Vi er ofte redde for det skjulte, men bør vi heller frykte de gangene vi blir blinde for det åpenbare?

Ordsatte hendelser skaper en delt virkelighet, og opplevelser som ikke umiddelbart lar seg forklare finner ikke alltid plass i det sosiale narrativet. De kan manifestere seg som en uro, både hos individet og i fellesskapet, og finner da et annet utløp. Tvungen taushet og fortielse er avvisning, og vitner om de destruktive storgruppekreftene i samfunnet. Hvordan møter vi dette? Vi i IGA og NGPF ønsker å være tydelige som samfunnsaktører, og nettopp i storgruppeformatet kan vi legge til rette for de umiddelbare og dynamiske menneskelige møtene. I gruppen møtes vi som likeverdige parter. På sitt beste kan gruppesamtaler bidra til virkelighetsmagi, der summen av det vi alle kan bidra med i et forpliktende fellesskap, er mye større og noe annet enn det hver og en av oss kan få til alene.

Programmet vil inneholde:

– Grupper og samfunn, ved Christian Hjort og Kjersti Solberg Lyngstad (IGA), Andreas Ekberg og Lene Zander Løkken (NGPF)

– To foredrag om individet og subgrupper/grupper/samfunn. De eksterne foredragsholderne vil annonseres senere.

– Tre storgrupper (á 75 min) ledet av gruppeanalytikerne Thor Kristian Island og Siri Johns

– Middag og fest torsdag kveld.