Gud – en vitenskapelig oppdatering

bookmark

Foredrag ved Bjørn Grinde

tirsdag 21. april 2009, kl. 20:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Flux forlag

Inngang: Billett

Religion er et følelsesladet tema. Biolog og forfatter Bjørn Grinde gir i dette foredraget en vitenskapelig oppdatering av hva Gudsbregrepet kan innebære, samtidig som han diskuterer hvilken rolle religion bør ha i dagens samfunn. Er det på tide å redde Gud fra å bli ofret på vitenskapens alter?