Gutters skoleutfordringer

bookmark

Hvorfor faller gutter ut av skoleløpet?

lørdag 18. november 2017, kl. 11:00 til kl. 15:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: MannsForum

Inngang: Gratis

Gutter gjør det dårligere enn jentene i nesten alle fag. 70 prosent av dem som ikke fullfører skoleløpet, er gutter. MannsForum utfordrer
kapasiteter på fagfeltet til å belyse mulige årsaker: Handler det om umodenhet blant gutter, kvinnedominans blant lærerne, eller fins det andre forklaringer?

 

PROGRAM

10:30 Registrering og kaffe

11:00 Velkommen til en «gutteprat»; innledning ved MannsForum

11:15 Hva sliter guttene med i skolen? En innsiderobservasjon og refleksjon v/ Lektor og fotballtrener Torstein Torgner, Heltberg gymnas

11:35 Hvorfor faller dobbelt så mange gutter som jenter fra i skoleløpet? v/ Professor Thomas Norddal, Høyskolen i Hedmark/Oppland

11.55 Hvorfor er Media så tause om gutters problemer i skolen? v/ Medieviter og spaltist Anki Gerhardsen

12:15 Kaffepause m/snurrer

12:30 Er kjønnsforskjellene i skolen et viktig problem? v/ Professor Harriet Bjerrum Nielsen, Senter for tverrfaglig Kjønnsforskning, UiO, (bekreftet), og Ungdomsskolelærer og historiker Sturla Ellingvåg, Florø, Leder av forskningsstiftelsen Explico.

13:10 Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skolen tar ballen! Om mål og strategi for utvalgets arbeid v/representant for Ekspertutvalget/Avdeling for Analyse og Internasjonalt samarbeid i Kunnskapsdepartementet

13: 25 Hvordan kan kjønnsforskjellene i skolen motvirkes? Innspill til utvalget fra MannsForum v/ leder Guttorm Grundt

13:40 KJØR DEBATT! Paneldebatt mellom innlederne og salen.

14:20 Utdeling av MannsForum Manns- og Kvinnepriser!

14:30 Vel hjem!