Å skrive i eksil

bookmark

Aleksandar Hemon og Bekim Sejranović i samtale med Aage Storm Borchgrevink

fredag 8. mai 2015, kl. 19:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

ARRANGEMENTET FOREGÅR PÅ ENGELSK

Tjue år har gått siden Bosnia-krigens slutt. Mange av dem som flyktet i krigsårene, vendte aldri tilbake, men etablerte seg på nytt i andre land. Hvordan påvirkes et menneskes identitet av mer eller mindre frivillig utlendighet og eksil? Hvilke konsekvenser har det for forståelsen av en selv å begynne på nytt, bytte språk og bli kulturelt marginalisert? Og når man er forfatter: Hvordan påvirkes skriften av det å leve i og mellom to kulturer?

Både Aleksandar Hemon og Bekim Sejranović har røtter i Bosnia-Hercegovina. Hemon er bosatt i USA, landet han var turist i da krigen brøt ut, og valgte å bli værende i. Sejranović kom til Norge som flyktning fra samme område og har de senere årene bodd vekselsvis her og i Bosnia-Hercegovina. I litteraturen deres beskriver de fremmedgjøringen og forvirringen som følger i kjølvannet av å bytte hjemland, om å prøve å finne fotfeste mellom mennesker de ikke forstår og ikke deler historie med.

Møt Hemon og Sejranović i samtale med forfatter og kritiker Aage Storm Borchgrevink.

HALLO BALKAN
Arrangementet inngår i Litteraturhusets satsning Hallo Balkan, som går over fem dager fra onsdag 6.- til søndag 10. mai. I år er det tjue år siden Bosniakrigen ble avsluttet. Hva skjer med litteraturen på Balkan? Hvilke forfattere leder an, hva skriver de om og i hvilke sjangre?
Les mer her