Hansenforelesinga

bookmark

Om bruk og misbruk av klippeblåvingen

lørdag 19. september 2015, kl. 14:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Norsk forfattersentrum i samarbeid med Aschehoug og Dagsavisen.

Inngang: Billett

Inger Elisabeth Hansen foreleser om det å skrive enkle dikt eller ikke, om det alle vet, om miljø, terror med mer.

Om bruk av truede arter, av fisker, fugler og flyktninger, for å resirkulere lengselen. Misbruk eller gjenvinning?

Moralske og poetiske anfektelser oppstått i arbeidet med diktboka Å resirkulere lengselen, avrenning foregår (Aschehoug, 2015).

Hansen har skrevet åtte diktsamlinger. Trask, forflytninger i tidas skitne fylde (2003) fikk Brageprisen og ble nominert til Nordisk råds litteraturpris. Hun har også gjendiktet en rekke spanskspråklige poeter, sist Cesar Vallejos Menneskelige dikt.

FOTO: Aschehoug Forlag