Har styresmaktene et ansvar for en kritisk offentlighet?

bookmark

Samfunnsdebattens stilling

onsdag 10. oktober 2007, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Tidsskriftforeningen

Inngang: Gratis

Medienes økte krav til tempo og redselen for lange tekster gjør at arenaen for kritisk debatt i Norge er liten. Er dette et demokratisk problem? Kan tidsskriftene bidra til en bedre samfunnsdebatt? Kan myndighetene bidra til å legge forholdene til rette for flere og bedre debattarenaer?

Anders Giæver og Kristin Clemet stiller.