Harman om tingenes filosofi

bookmark

Om forskjellen mellom OOO og ANT

tirsdag 10. januar 2017, kl. 18:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: CAS (Centre for Advanced Study)

Inngang: Gratis

I denne forelesningen presenterer Graham Harman sin ting-filosofi, også kjent som ”objekt-orientert ontologi” (OOO). Han viser hvordan den skiller seg fra Bruno Latours innflytelsesrike aktør-nettverk-teori (ANT) og en forståelse av ting som er grunnet i bruk og nytte.

Graham Harman er professor i filosofi ved Southern California Institute of Architecture in Los Angeles. Sammen med filosofer som Levi Bryant og Timothy Morton har han utmeislet grunnlaget for en objekt-orientert filosofi, og hans bøker om dette har hatt stor innflytelse innenfor blant annet arkitektur, kunst, og øko-filosofi.

Forelesningen arrangeres i forbindelse med Harmans besøk på CAS (Centre for Advanced Study/Senter for grunnforskning), der han er invitert av forskningsgruppen After Discourse.