Havdagen

bookmark

Kunnskapsdag om hav og marin forskning

tirsdag 11. oktober 2011, kl. 12:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Norges forskningsråd

Inngang: Gratis

Som et ledd i Vitenskapsåret arrangeres Havdagen i Oslo tirsdag 11. oktober. Arrangementet setter havet i sentrum og vil presentere marin forskning i stor bredde og med ulike formidlingsformer.
Datoen 11. oktober er ikke tilfeldig valgt. Dagen før markeres Nansens 150-årsjubilum, og samme formiddag åpnes et nytt nordisk senter for marin forskning – NorMER – ved Universitetet i Oslo.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland har derfor valgt å gjøre 11. oktober til en kunnskapsdag om hav og marin forskning.

Åpning og velkommen v/Arvid Hallén, Norges forskningsråd

De store linjene: Marin forskning fra Sars og Nansen til genomikk og satelitt v/Einar Svendsen, Havforskningsinstituttet

13.00 Verdien av havet v/Frank Asche, Universitetet i Stavanger

13.15-14.15 Havet som matfat.
Havbrukseventyret; fra nybrottsarbeid til ledende eksportnæring v/Ole Torrissen, Havforskningsinstituttet
Fra hav til mat v/Øyvind Fylling-Jensen, Nofima
Ikke ett fett? v/Lise Madsen, Nifes
Ny kunnskap om torsken v/Sissel Jentoft, Universitetet i Oslo

14.15 Pause

14.30-16.00 Ny muligheter og utfordringer i havet.
Havet som matfat i globalt perspektiv v/Torgeir Edvardsen, Sintef Fiskeri og havbruk
Nye muligheter i havet v/Edel Elvevold, Universitetet i Tromsø
Klimaendringer – konsekvenser for fiskeressursene v/Harald Loeng, Havforskningsinstituttet

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter v/Peter Haugan, Universitetet i Bergen
Olje eller fisk – eller begge deler? v/Erik Olsen, Havforskningsinstituttet
Mange vil bruke havet – er det plass til alle? v/Bjørn Hersoug, Universitetet i Tromsø

16.00-16.30 Avslutning v/Fiskeri- og kystdepartementet

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Meld deg på seminar fra lunsj, samling om ettermiddagene, eller få med deg begge deler.

Påmelding her: her: https://web.questback.com/norgesforskningsrd/bjhtg7ptkd/ 

Påmeldingsfrist 30. september.