Havområdene utenfor AntarktisFoto: Jon Ove Hagen

Havområdene utenfor Antarktis

bookmark

Hva er egentlig kunnskapsstatus?

tirsdag 28. mai 2019, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Skram

Arrangør: CEES, Nordområdeutvalget UiO og Norsk Polarinstitutt

Inngang: Gratis

Konvensjonen for bevaring av levende marine ressurser i Antarktis (CCAMLR) har over de siste årene drøftet prinsipper rundt etablering av marine verneområde i konvensjonsområdet i tråd med globale mål under FN, og har også behandlet konkrete forslag til slike verneområder. Norge støtter aktivt arbeidet med å etablere et nettverk av representative marine verneområder i Antarktis. Fra norsk side blir det lagt vekt på at de de konkrete forslagene skal bygge på robuste vitenskapelige råd. Både Havforskningsinstituttet og Norsk Polarinstitutt deltar i arbeidet med det vitenskapelige grunnlaget for prosessene knyttet til etablering av marine verneområder i Antarktis. Etablering av marine verneområder utenfor kysten av Dronning Maud Land er utfordrende på grunn av et begrenset kunnskapsgrunnlag, noe som også preget diskusjonen i CCAMLR det siste året. Norges nye isgående forskningsfartøy Kronprins Haakon har i vinter vært på tokt i nettopp dette området. I debattseminaret spør vi: Hvordan er egentlig kunnskapsstatusen for havområdene utenfor Antarktis?

Se arrangørens nettside for detaljert program!

https://www.mn.uio.no/cees/english/research/news/events/public/other/2019/kunnskapsstatus-antarktis.html