Hellig turisme

bookmark

Turismens rolle i konflikten mellom Israel og Palestina

mandag 10. mars 2014, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Fellesutvalget for Palestina

Inngang: Gratis

 

Hvilken rolle kan turisme spille i en av de lengstvarende konfliktene i nyere tid? Hvilke utfordringer møter palestinske turguider idag? Kan tradisjonell turisme bidra til å forsterke konflikten – eller i beste fall konfliktløsning?

Den palestinske turguiden Hijazi Eid har kommet fra Betlehem for å fortelle om sine opplevelser og utfordringer som palestinsk turguide. I samtale med Tor Øystein Vaaland, forfatter av boka På stengte stier skal vi reflektere over og diskutere dette temaet.

Temaet turisme til Palestina og Israel er en viktig innfallsvinkel til konflikten, både fordi en reise til området påvirker folks meninger og fordi turisme gjerne blir brukt som en strategi for å konstruere et bilde av et land som ikke nødvendigvis stemmer overens med landets politikk forøvrig. I tillegg til Hijazi Eid og Tor Øystein Vaaland kommer Anna Lund Bjørnsen fra Fellesutvalget for Palestina til å orientere om deres arbeid i å kartlegge norske turoperatørers markedsføring og reiser til Israel og Palestina og hvordan norske turoperatører kan bidra til å skape feiloppfatninger av konflikten.

Vi diskuterer også viktigheten av pilgrimsreiser for turismen til Israel og Palestina og de palestinske kristnes rop om ikke å bli glemt av kristne i andre deler av verden.