Helsedebatten – ser vi hele bildet?

bookmark

Åpent debattmøte om helse og journalistikk

mandag 5. september 2016, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Oslo legeforening, Oslo Redaktørforening og Oslo Journalistklubb

Inngang: Gratis

Hvem styrer egentlig helsepolitikken? Er det journalistene? Legene? Legemiddelindustrien? Eller konsulentene? Klarer mediene å få fram helheten, eller blir det bare salgbare bruddstykker som vinner prioriteringskampen? Og hvilke pasienter havner aldri på fronten?

Deltakere:
– Anne Karin Lande Hasle, tidligere departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet 
– Arne Laudal Refsum, tidligere leder i Overlegeforeningen / visepresident i Den norske legeforening 
– Frode Jahren, generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesykdommer
– Hanne Heggheim, pasient og medlem av Helse- og sosialkomiteen (Ap), Gamle Oslo.
– Karita Bekkemellem, adm.dir., Legemiddelindustrien
– Sveinung Stensland, medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité (vara for helseminister Bent Høie) 
– Torry Pedersen, sjefredaktør og adm.dir., VG
– Bernadette Kumar, lege og direktør for Nasjonalt kompetansesenter for migrasjonshelse (NAKMI)

Møtet er en del av en nasjonal konferanse om helsejournalistikk som arrangeres 5. og 6. september. Se hele programmet her.