Helsefremmende og forebyggende helsetjenester for voksneFoto: Helsedirektoratet

Frokostseminar

bookmark

Helsefremmende og forebyggende helsetjenester for voksne

onsdag 24. oktober 2018, kl. 08:30 til kl. 10:45

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Helsedirektoratet

Inngang: Gratis med påmelding

Presentasjon av ny rapport fra Statistisk sentralbyrå, basert på tall fra 2013 og 2016. Kartleggingen er gjennomført i frisklivssentraler og i kommuner uten frisklivstilbud.

PROGRAM
Velkommen
Linda Granlund, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet

Lav terskel – høy kvalitet
Laila Oliversen Brandsgård, bruker av Modum frisklivssentral

Forebygge mer for å reparere mindre – vi er på rett vei
Åse Michaelsen, eldre – og folkehelseminister

Et sted å henvise til – «apoteket» for livsstilsendring
Ståle Sagabråten, fastlege og nestleder Norsk forening for allmennmedisin

Frisklivssentralar i kommunane – Ei kartlegging og analyse av føregyggande og helsefremjande arbeid og tilbod i norske kommunar i perioden 2013-2016
Trond Ekornrud og Merete Thonstad, Statistisk sentralbyrå

Hverdagsglede – et eksempel på tidlig hjelp fra helsetjenesten
Werner Fredriksen, Rådet for psykisk helse

Veien videre
Henriette Øien, avdelingsdirektør Helsedirektoratet

Gå til påmelding