Helsepolitisk debatt før kommunevalget 2

Helsepolitisk debatt før kommunevalget

bookmark

Norsk Sykepleierforbund Oslo inviterer Oslo kommunes helsepolitikere til debatt på Litteraturhuset

onsdag 23. august 2023, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Norsk Sykepleierforbund - NSF

Inngang: Gratis - ingen påmelding

Helsepolitikerne i Oslo vil bli utfordret på hvordan de forskjellige partiene tenker at de skal løse utfordringene innen helsesektoren i årene som kommer. Debatten vil bli ledet av Håkon Haugsbø. Politikerne vil bli utfordret på hvordan Oslos befolkning skal sikres gode helsetjenester i årene som kommer.

Hvordan skal Oslo kommune greie å beholde og rekruttere kompetente helsearbeidere?

Og hvordan ønsker de politiske partiene å balansere private og offentlige tjenester?