Helserettigheter for papirløse(Foto: Røde Kors)

Helserettigheter for papirløse

bookmark

Utenfor velferdsstatens sikkerhetsnett

torsdag 30. september 2021, kl. 10:00 til kl. 11:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Norges Røde Kors

Inngang: Gratis - Påmelding kreves

Arrangementet strømmes live på YouTube

 

Røde Kors lanserer en ny rapport om helserettigheter for papirløse torsdag 30. september kl 10.00-11.00 på Litteraturhuset.

Mer enn ti års erfaring med å gi helsehjelp til papirløse har vist oss at det er et stort udekket behov for helsehjelp som det offentlige ikke dekker i dag. Røde Kors har gjennomført en systematisk kartlegging av tilgangen til helsehjelp og andre levekårsutfordringer blant papirløse migranter og EØS-borgere uten helsetrygdekort. Vi har gjort en gjennomgang av det juridiske rammeverket og snakket med pasientene og helsepersonell ved Helsesenteret for papirløse migranter.

Hvordan bør vi forholde oss til at hundrevis av personer ikke får nødvendig helsehjelp i Norge i dag?  Hva må til for å sikre at den grunnleggende retten til helse blir ivaretatt?

Arrangementet strømmes live på Youtube, men det er også 42 fysiske plasser på Litteraturhuset i «Berner-kjelleren». Meld deg på her for fysisk plass.

Program:

Velkommen v/ ordstyrer analysesjef Kathrine Holden i Røde Kors

Presentasjon av ny rapport v/ jurist i Røde Kors Inga Laupstad

Helsesenteret for papirløse i Oslo – kommentar v/ virksomhetsleder Linnea Näsholm

Politisk debatt med:
Debattleder Ivar Stokkereit, leder for humanitære verdier og folkerett i Røde Kors
Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV)
Stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad (V)
Stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap)