Pasienter med ruslidelser får ikke likeverdige helsetjenester! 1Ill.: Colourbox

Helsetjenester for ruspasienter

bookmark

Seminar

Pasienter med ruslidelser får ikke likeverdige helsetjenester! Hvorfor? Kan vi leve med det?

Ruspasienter møter utfordringer i helsetjenesten. Man ser bare rusen. De faller mellom stoler (rus/psykiatri/somatikk). De uteblir fra avtaler og er da krevende å følge opp. Helsepersonell kan ha fordommer. Utfordringer og eksempler vil bli belyst i seminaret.

Møteleder: Anne-Lise Kristensen, Pasient- og brukerombudet

Se hele programmet her