Helt eller skurk?

Helt eller skurk?

bookmark

Norges bidrag til at verden når bærekraftsmålene

tirsdag 28. september 2021, kl. 08:30 til kl. 09:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Forum for utvikling og miljø

Inngang: Gratis

Meld deg på arrangementet her
Se på live streaming fra Litteraturhuset her

I 2030 skal FNs 17 bærekraftsmål være nådd. Verden er ikke i rute til å nå målene, og utfordringene vi står overfor rammer alle verdens land.

Samtidig som Norge er blant landene som har kommet lengst i arbeidet med å nå bærekraftsmålene, er vi helt på bunnen når man måler hvordan land påvirker verden rundt seg. Blant annet har vårt høye forbruk store konsekvenser for klima, natur og menneskerettigheter i andre land.

Hele samfunnet må trekke i samme retning hvis vi skal nå målene, og bærekraftsmålene må være førende for all politikk hvis vi skal nå målet om et bærekraftig samfunn.

Hvordan skal den nye regjeringen, næringslivet, kommunene og sivilsamfunnet jobbe for å finne løsningene vi trenger? Hvilket ansvar har Norge internasjonalt? Hvordan skal man finne svar på dilemmaer som vi står overfor?

Deltakere:

– Espen Barth Eide, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet
– Anne Romsaas, fagsjef for FNs bærekraftsmål i Kommunesektorens organisasjon (KS)
– Erik Giercksky, UN Global Compact
– Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i ForUM

Har du ikke mulighet til å komme til Litteraturhuset på tirsdag? Da kan du se på live streaming av arrangementet her: https://youtu.be/Ic1BnMXN7Sk