Henrik Wergeland og Ingeborg Refling Hagen

bookmark

Kulturarbeidet Suttung

lørdag 14. november 2020, kl. 13:00 til kl. 15:00 – Avlyst

Sal: Nedjma

Arrangør: Wergelandakademiet

Inngang: Påmelding til wergelandakademiet@gmail.com

Priser: 100,-

Hvordan har Henrik Wergeland inspirert Ingeborg Refling Hagen i hennes forfatterskap og i hennes langvarige og varierte pedagogiske kulturarbeid, Suttung?

«Når det spirer en gang i vårt spor er det Wergelands tanker som gror»

Frøydis Alvær, forfatter og teaterinstruktør, tar for seg hvordan barnearbeidet i suttungbevegelsen brukte og var inspirert av Wergelands forfatterskap og ideer.

Kristin Lyhmann, teaterviter og pensjonist, vil gå inn i Suttungteaterets arbeid med Wergelands dramatikk.

Dagne Groven Myhren, professor emeritus, viser tilknytning mellom forfatterskapet til Ingeborg Refling Hagen og Henrik Wergeland.