Hev stemmen!

bookmark

Åpent verksted for nasjonal klimamarkering 24/8

tirsdag 20. august 2013, kl. 18:30

Sal: Kverneland

Arrangør: Norsk Klimanettverk

Inngang: Gratis

Synes du klimaendringene får for lite plass i norsk offentlighet? Nå kan du bidra til å gjøre noe med det. 24. august arrangeres en stor, nasjonal klimamarkering i regi av Klimavalg 2013, en allianse på 84 organisasjoner som samler seg for å få klimasaken høyt opp på dagsorden ved Stortingsvalget 2013.

Vi jobber kreativt med mobilisering over hele landet, aksjoner og stunts for positiv oppmerksomhet, engasjement og politisk press for ny, norsk kurs i klima- og energipolitikken. Verkstedene er i regi av Norsk klimanettverk. Målet er å gjennomføre aktiviteter som markerer seg fram mot 24. august og på selve dagen lørdag 24. Det er flere prosjekter under arbeid som trenger flere hender og hoder (status når verkstedet begynner), og det er alltid rom for nye aktiviteter og ideer.

Det er lav terskel for å bli med, god stemning og lov å bare sjekke ut hva dette er.

Velkommen!