Historie – kort fortalt

bookmark

Samtale om historisk kortprosa

onsdag 17. oktober 2012, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Den norske historiske forening (HIFO), lokallag østlandet

Inngang: Gratis

Kunnskap om historie formidles i aviser, magasiner og på nettet. Det er en utfordring å gjøre den kompliserte fortiden til en kort fortelling. Historikere formidler fakta og gir kommentar der fortid og samtid knyttes sammen. Hvilket budskap vil historikerne nå ut med til et bredt publikum? Vi har invitert et knippe historikere til samtale om deres rolle i media.

I panelet: Synne Correll, Knut Kjeldstadli, Guri Hjeltnes og Erling Sandmo. Ordstyrer: Einar Lie