Historiefaget og litteraturen: F(r)iksjon?

bookmark

Tidsskriftet Fortid kommer med nytt nummer

mandag 23. mai 2011, kl. 19:30

Sal: Nedjma

Arrangør: Norsk Tidsskriftforening, støttet av Norsk Kulturråd og Fritt Ord

Inngang: Gratis

Tidsskriftet Fortid kommer med nytt nummer og inviterer til debatt om historiefaget og litteraturen.

Finnes det snorrette skillelinjer mellom det å skrive fiksjon og det å beskrive virkelige hendelser? I årets andre utgave av Fortid retter vi søkelyset mot noen sentrale spørsmål om forholdet mellom historiefaget og litteraturen.

I siste nummer av Fortid kan du blant mye annet spennende lese en artikkel av den levende legenden som for noen historikere regnes som en helt, men for andre er en av fagets skumleste menn: Hayden White entret historiefagets hovedscene på 1970-tallet, med sine tankevekkende og provoserende betraktinger om fagets litterære elementer og historieskrivningens påtvungne, meningsbærende narrativer. Han ristet i selve fundamentet til visjonen om en objektiv historievitenskap, og sjokkbølgene som fulgte kan føles den dag i dag. I artikkelen The Practical Past i denne utgaven av Fortid tar han opp det vanskelige forholdet mellom historiefaget og litteraturen. Det problematiske er først og fremst at historiefaget ikke har tatt innover seg dets litterære elementer, skriver White.

Fortid har invitert Jon Vidar Sigurdson, Claudia Lenz og Erling Sandmo til å diskutere forholdet mellom historiefaget og litteraturen, og hvordan de forholder seg til Hayden White i sitt arbeid. Innleder og ordstyrer er Heidi Nordland.

Heidi Norland er redaktør i Pax forlag og skrev blant annet innledningen til Hayden White, Historie og fortelling: utvalgte essay (Pax, 2003). Hun stod også bak utvalget av tekster til denne essaysamlingen.

Jon Vidar Sigurdsson er professor i middelalderhistorie ved UiO. Han står bak en rekke bokutgivelser og underviser for tiden i emnet: "Fakta og fiksjon: Snorre Sturlason og historiens kollisjon med den historiske romanen".
Claudia Lenz er forskningssjef ved Det europeiske Wergelandsenteret og blant annet medvirkende i den nylig utgitte: Fortiden i nåtiden: Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie, (Universitetsforlaget, 2011).
Erling Sandmo er professor i historie og forskingsleder ved IAKH. Sandmo har gjennom sitt akademiske virke stadig kommet i kontakt med spørsmål knyttet til sannhet og fiksjon. Den siste tiden har han også vært aktuell med seminarrekken "Hva er det med fortiden?" på Litteraturhuset, hvor inviterte forfattere og historikere har fått muligheten til å dele sine refleksjoner om deres forhold til og fascinasjon over det fortidige.