Historien til Det nye testamentet

bookmark

Alf van der Hagen samtaler med Halvor Moxnes

mandag 23. november 2015, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Verbum forlag

Inngang: Gratis

Det nye testamentet er en liten bok som har forandret verden!
Dette er påstanden som Halvor Moxnes vil diskutere i samtalen med Alf van der Hagen, forfatter og redaktør for serien Verdens Hellige Skrifter.
Halvor Moxnes har nylig gitt ut boken Historien om Det nye testamentet (Verbum)

I sekulariserte vestlige samfunn er det mye mindre kjennskap til Det nye testamentet og den virkningen det har hatt enn tidligere. Derfor er det bruk for en ny type bok om Det nye testamentet for nye lesere. Denne boken er en kulturhistorisk innføring i Det nye testamentet fra starten i det første århundret til i dag.

Den starter med skriftene fra det første århundret, før de ble samlet i Det nye testamentet. Deretter følger «medie-historien», hvordan skriftene ble samlet til én bok, og om den litterære og teknologiske utviklingen gjennom oversettelser og bokproduksjon. Det nye testamentet har virket inn på kunst og litteratur, og ikke minst på utviklingen av sosiale og moralske spørsmål som rase, slaveri, kjønn og seksualitet. Siste del er «lesehistorien», om hvordan lesningen av Det Nye testamente de siste 200 år er preget av teorier fra allmenne studier av historie og litteratur.

Om forfatteren:
Halvor Moxnes er professor emeritus ved Det teologisk fakultet. Han har utgitt en rekke studier om Jesusforskning og Det nye testamentet, særlig innenfor resepsjons- og virkningshistorie.