Historier om helsehistorieBilde: T. H. Kittelsens illustrasjon fra "Svartedauen". Tegner/maler: Theodor Kittelsen. Foto: Nasjonalbiblioteket.

Historier om helsehistorie

bookmark

lørdag 20. november 2021, kl. 16:00 til kl. 17:30

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Helsehistorisk forum

Inngang: Gratis

Følg strømming av arrangementet på YouTube

Historier om helse er mangfoldige. De inkluderer forskjellige aktører, steder, profesjoner og ikke minst perspektiver. På juleseminaret utforsker vi hvordan vi kan forstå og skrive om dette mangfoldet.

  • Helsehistorie: møteplass for fag, identitet og kultur ved professor Ole Didrik Lærum, Rigshospitalet/Københavns Universitet og Universitetet i Bergen
  • Glade jul, hellige jul – historien daler ned i skjul? ved førsteamanuensis Anne Kveim Lie, Universitetet i Oslo
  • Hvordan skrive pestens historie? ved professor Ole Georg Moseng, Universitetet i Sørøst-Norge