Historier om helsehistorieBilde: T. H. Kittelsens illustrasjon fra "Svartedauen". Tegner/maler: Theodor Kittelsen. Foto: Nasjonalbiblioteket.

bookmark

lørdag 20. november 2021, kl. 16:00 til kl. 17:30

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Helsehistorisk forum

Inngang: Gratis

This page is not available in English. Below is the Norwegian page translated by Google.

  • 10. juni 2023 close