Historisk søndag

bookmark

Religionenes tilblivelseshistorie

søndag 24. januar 2016, kl. 13:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Som det eneste selvrefleksive pattedyret har mennesket alltid søkt å fi nne forklaringer på verden og sin væren i den. Slik har de religiøse narrativ oppstått, spredt seg og blitt en helt sentral del av våre kulturer på jorden. I sin bok Da Gud ble til går Kjell Kristiansen gjennom religionenes utviklingshistorie, helt fra starten og frem til religionens møte med moderniteten.

Arrangementet inngår i Litteraturhusets satsning Folkeopplysning, som presenteres i samarbeid med DNB.