Historisk søndag

bookmark

Nordmenn i tysk tjeneste

søndag 14. februar 2016, kl. 13:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Frontkjempernes historie er for så vidt godt dokumentert i tidligere utgivelser. Men hvem var de? Hvilke motiver, holdninger og erfaringer hadde de? Og hvordan forholdt de seg til nasjonalsosialismen? På grunnlag av et omfattende, og i stor grad ukjent kildemateriale, søker Sigurd Sørlie i boka Solkors
eller hakekors å gi oss svar på disse spørsmålene og avliver samtidig mange av mytene som er skapt om nordmenn i tysk tjeneste. Sørlie er historiker og forsker ved Institutt for forsvarsstudier.

Arrangementet inngår i Litteraturhusets satsning Folkeopplysning, som presenteres i samarbeid med DNB.