Historisk søndag

bookmark

Om norsk og dansk krigsmotstand

søndag 20. mai 2012, kl. 13:00

Sal: Kafe Oslo

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

I Norge ble motstandsbevegelsen aldri samlet under én ledelse. Både den sivile og den militære motstandskampen var prega av «kald krig» mellom kommunister og radikale aktivister på den ene sida og mer borgerlig orienterte og Ap-ledelsen på den andre. Slik var det ikke i Danmark. I dette foredraget stiller historiker og statsstipendiat Lars Borgersrud spørsmål om hvorfor utviklinga ble så forskjellig i Norge og i Danmark. Borgersrud har i en årrekke forsket på Norges «glemte» krigshistorie, blant annet kommunistenes motstandskamp og krigsbarnas skjebne. I 2010 kom han med bind 1 av Den norske militærfascismens historie 1930–45, og i år kommer han med bind 2. Nå arbeider han med Bergens motstandshistorie.

FOTO: Norges Hjemmefrontmuseum