Historisk søndag

bookmark

Trond Gram om økonomiske kriser

søndag 17. april 2016, kl. 13:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Norge er et land som lenge har hatt en stabil økonomi, og landets innbyggere er vant til en stor grad av økonomisk trygghet. Det har imidlertid ikke alltid vært slik, og det norske samfunnet har opp gjennom historien flere ganger blitt hardt rammet av ulike former for økonomiske nedgangstider.

Fra arendalskrakket i 1886 til finanskrisen i 2008 har bank- og finanskriser satt sitt brutale preg på Norge. Historiker og tidligere journalist Trond Gram har skrevet boken Fallitt. Norske finansielle kriser, om årsakene til krisene og hvordan de ble håndtert. Det forteller han om på Litteraturhuset denne søndagen.

Arrangementet inngår i Litteraturhusets satsning Folkeopplysning, som presenteres i samarbeid med DNB.