Historisk søndag

bookmark

Norge og Russland

søndag 24. april 2016, kl. 13:00

Sal: Skram

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Siden Norge tok sine første skritt på veien mot å bli en selvstendig nasjon, har man ikke kommet utenom forholdet til Russland. Giganten i øst må tas hensyn til i alt fra sikkerhetspolitiske og militære spørsmål til fangst- og fiskeripolitikk, handel og kulturelle relasjoner. Hvordan har dette forholdet endret seg de siste to hundre årene? Professor i nordområdestudier Jens Petter Nielsen har vært prosjektleder og redaktør for det omfattende verket Norge og Russland 1814–2014.

Arrangementet inngår i Litteraturhusets satsning Folkeopplysning, som presenteres i samarbeid med DNB.