Historisk søndag

bookmark

Utilregnelighetens historie

søndag 20. november 2016, kl. 13:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

I Norge har psykiaterne en avgjørende rolle i rettsaker der strafferettslig tilregnelighet blir vurdert. Dette ble svært aktuelt under 22. juli-rettssaken, der ansvar for egne handlinger og bruken av DSM (Diagnostic and statistical manual of mental disorders) ble hyppig diskutert. I boken Utilregnelighet. En historie om rett og medisin går Svein Atle Skålevåg gjennom en rekke enkeltskjebner, fra 1324 til i dag, som viser hvordan man har sett på tilregnelighet opp gjennom historien.

Arrangementet inngår i Litteraturhusets satsning Folkeopplysning, som presenteres i samarbeid med DNB.