Historisk søndag

bookmark

Norge på 1500-tallet

søndag 27. november 2016, kl. 13:00

Sal: Skram

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Adelsmannen Knut Alvsson tok tidlig på 1500-tallet opp kampen med hans gamle fiende og danskekongens fremste mann i Norge om Norges trone. Knut Alvsson var en fjern slektning av de gamle norske kongene, og han allierte seg med svenske adelsmenn i kampen om makten. Resultatet ble en krig som trakk inn store deler av Norden og som avgjorde Norges skjebne de neste tre hundre år. Øystein Hellesøe Brekkes bok Knut Alvssons krig gir også et fint innblikk i hverdagslivet i perioden. 

Arrangementet inngår i Litteraturhusets satsning Folkeopplysning, som presenteres i samarbeid med DNB.

Ill.: Ludvig Daae: Det gamle Christiania. Christiania: Cappelen, 1891