Historisk søndag

bookmark

Sør-Afrika: før, under og etter Mandela

søndag 26. februar 2017, kl. 13:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Få land har gjennomgått så store forandringer som Sør-Afrika. Opprinnelig et jeger- og sankersamfunn som i møte med europeisk kolonialisme utviklet
seg til en apartheidstat, med hvitt mindretallsstyre. Stor indre og internasjonal motstand resulterte til slutt i «regnbuesamfunnet». Tore Linné Eriksen har skrevet boka Sør-Afrikas historie. Førkoloniale samfunn, apartheid og frigjøring. Her ser han på hvordan perspektivene på Sør-Afrika har forandret seg og fortsetter å forandre seg.

Arrangementet inngår i Litteraturhusets satsning Folkeopplysning, som presenteres i samarbeid med DNB