Historisk søndag

bookmark

Om kvinner i motstandsbevegelsen

søndag 13. mai 2012, kl. 13:00

Sal: Kafe Oslo

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Mange kvinner meldte seg til tjeneste da tyske tropper invaderte Norge i april 1940. Enda flere kvinner sluttet seg til krigsinnsatsen etter hvert. Kvinner jobbet som funksjonærer i ulike etater, de gikk som kurerer med hemmeligheter gjemt i hofteholdere eller barnevogner, skaffet falske identifikasjonspapirer og produserte illegale aviser, og de bidro til å bygge opp en ny Milorg-gruppe. Likevel har kvinners innsats i stor grad blitt glemt og oversett i tiden etter krigen. Historiker Mari Jonassen har gjennom boken Alt hva mødrene har kjempet. Kvinner i motstand 1940–45 satt søkelys på noen av kvinnene som deltok i motstandsarbeidet.