Historisk søndag

bookmark

Torgrim Titlestad om Harald Hårfagre

søndag 5. februar 2012, kl. 13:00

Sal: i Kafe Oslo

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike, en prosess som kulminerte ved slaget i Hafrsfjord. Dette er barnelærdom for de fleste nordmenn. Men hvor mye kan en tro på sagaen om Harald? Hvilket Norge var det han samlet? Bygde han landet av ingenting? Hva fantes før ham, og hva kom etter? Professor Torgrim Titlestad har gjort et omfattende arbeid med å gjøre glemte kilder til norsk historie tilgjengelige for publikum. Gjennom dette arbeidet, blant annet med kongesagaene Morkinskinna og Fagrskinna og sist Tormod Torfæus’ omfattende norgeshistorie, har Titlestad også kommet fram til nye måter å betrakte den tidlige norgeshistorien på. Titlestad kommer for å fortelle om Haralds liv, om tradisjonen Harald bygde sin makt på, og kampen med og om de historiske kildene.