Historisk søndag

bookmark

Om bildene fra det nye landet

søndag 7. oktober 2012, kl. 13:00

Sal: Kafe Oslo

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

De norske emigrantene i USA sendte tusenvis av brev til slektninger som ble igjen i Norge. Brevene forteller mye om tilværelsen i det nye hjemlandet – men ikke like mye som fotografiene som ofte ledsaget brevene. Sigrid Lien er professor i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen og har gitt ut boken Lengselens bilder. Fotografiet i norsk utvandringshistorie. Hun har vært på fotojakt i skap og skuffer både i USA og i Norge og fant alt fra enkeltbilder til hele produksjoner av norske fotografier. Bildene forteller mye om livet i Amerika og om hvordan utvandrerne selv ønsket å fremstille det. Bildene gir også ny forståelse for hvordan nordmenns bilde av Amerika har blitt til.